Środa, 19 czerwca 2024

Kondycjonery, a brzmienie

22 marca 2021

Kondycjoner sieciowy to urządzenie, którego funkcjonalność elektryczna jest stosunkowo prosta do wyjaśnienia. Trudniej jednak zmierzyć wpływ kondycjonera na jakość dźwięku. W tej sprawie przyjrzymy się, co dzieje się z odtwarzaniem dźwięku z użyciem kondycjonowania mocy i bez niego.

Korzystanie z kondycjonera mocy

Idealny przebieg elektryczny prądu przemiennego to czysty sinus. Zniekształcenia i szum otoczenia są dodawane do sinusoidy w rozproszeniu drutu. Silniki elektryczne, transformatory i inne źródła generują impulsy podczas włączania tego sprzętu. „Brudny” prąd przemienny pochodzi z gniazdek elektrycznych bezpośrednio do urządzeń audio, takich jak wzmacniacze. Kondycjoner zasilania (PWC) to urządzenie tłumiące szumy rozprzestrzeniające się za pośrednictwem sieci elektrycznej.

Kondycjonowanie energii elektrycznej

Przebiegi i widma nie są rzeczywiste i przeznaczone wyłącznie do celów demonstracyjnych. PWC jest podłączony do gniazda sieci elektrycznej. Urządzenia audio są podłączone do wyjść wyjściowych PWC w celu zapewnienia wyższej jakości zasilania. Na wyjściu PWC filtrowany jest prąd przemienny (czystszy sinus). Prąd jest przeznaczony do zasilania niejednorodnego sprzętu domowego, takiego jak przetworniki cyfrowo-analogowe i wzmacniacze.

Zastosowania kondycjonera zasilania

Automatyczna regulacja napięcia jest bardzo pożądaną funkcją dla sprzętu audio, który może być wrażliwy na napięcie spoza dopuszczalnego zakresu. Zabezpieczenie przed impulsami, chroni sprzęt audio przed uszkodzeniem przez duże impulsy napięcia do sieci. Filtr szumów usuwa powietrze (złapane na przewodach) i inne zakłócenia. Ponadto transformator izolujący może być użyty do tłumienia szumów elektrycznych poprzez izolację galwaniczną obwodów prądu przemiennego. Transformator przerywa tzw. pętle masy, powodując dodatkowe prądy (możemy to uznać za szum) w linii. Transformator, jako cewka, może teoretycznie poprawić tłumienie przepięć. Kondycjoner może usuwać stałą część napięcia wejściowego, która może powodować dodatkowe nagrzewanie się transformatorów elektrycznych w zasilaczu urządzenia audio.

Można zauważyć, że nie ma standardowej definicji „kondycjonera sieciowego”. Kondycjonery mogą być traktowane jako różne urządzenia, od ochraniaczy impulsów, automatycznych regulatorów napięcia po bardzo wyrafinowane nieprzerwane źródła energii z syntezą napięcia wyjściowego w postaci sinusoidalnej.

Jak szum zasilania może wpływać na jakość dźwięku

Jakość dźwięku można określić częściowo na podstawie poziomu szumów i zniekształceń na wyjściu analogowym urządzenia audio. Teoretycznie szum z prądu przemiennego może przenikać do wyjścia audio i dodawać szum i / lub modulację sygnału audio.

Struktura systemu elektroenergetycznego

„Brudne” napięcie elektryczne dociera do kondycjonera z linii zasilającej AC. Impulsy o dużym napięciu są tłumione przez zabezpieczenie impulsowe. Zabezpieczenie to zapobiega uszkodzeniom elektrycznym urządzenia audio. Automatyczny regulator napięcia próbuje znormalizować długoterminowe zmiany napięcia. Filtr szumów tłumi inne rodzaje szumów, takie jak zakłócenia elektromagnetyczne (EMI). W nagłych przypadkach (bardzo wysokie poziomy napięcia lub skrajnie niska jakość) kondycjoner może przerwać połączenie z linią wejściową. Chroni urządzenie audio i kondycjoner przed uszkodzeniem. Kondycjonery mocy mogą syntetyzować sinusoidalne napięcie wyjściowe. Czy też napięcie wyjściowe może mieć kształt zbliżony do kwadratu. PWC może mieć wewnętrzną baterię akumulatorów. W sytuacjach awaryjnych kondycjoner może przełączyć zasilanie urządzenia audio na przetwornik DC / AC akumulatora. Takie PWC nazywane są nieprzerwanym źródłem zasilania (UPS).