Poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Jak zapobiegać przegrzaniu sprzętu A / V

22 marca 2021

Domowe wzmacniacze przynoszą korzyści, czyniąc słuchanie muzyki przyjemnością. Nie pozwól, aby problemy z przegrzaniem spowodowały, że twój sprzęt ulegnie awarii. Bez wystarczającego przepływu powietrza elektronika może się przegrzać i doprowadzić do trwałego uszkodzenia lub pożaru. Przegrzanie ogranicza również wydajność elektroniki. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby upewnić się, że zapewniasz wzmacniaczom odpowiednią wentylacje

Zainstaluj sprzęt jak najdalej od źródeł ciepła.

Jednym z najlepszych sposobów ochrony elektroniki jest oddzielenie jej od innych źródeł ciepła. Potencjalne źródła ciepła obejmują kanały grzewcze, grzejniki, grzejniki listwowe, grzejniki pomieszczeń i urządzenia kuchenne. Źródłem ciepła może być również bezpośrednie światło słoneczne wpadające przez okna.

Zainstaluj sprzęt w pozycji zalecanej przez producenta.

Zainstalowanie elektroniki zgodnie z zaleceniami producenta to kolejny świetny sposób na zabezpieczenie ich przed przegrzaniem. Niektóre modele wentylują ciepło od góry, aby wykorzystać fakt, że gorące powietrze unosi się, a zimne opada. Ustawienie tego typu sprzętu bokiem (o ile nie zaznaczono inaczej) może spowodować przegrzanie, ponieważ zwykle nie ma wentylacji po bokach. To zatrzymuje gorące powietrze. Zawsze zapoznaj się z instrukcją, aby znaleźć najlepszy sposób rozmieszczenia elektroniki.

Zainstaluj sprzęt w wentylowanej szafce lub szafie.

Szafa lub inny mebel, w którym znajduję się wzmacniacz i systemy dźwięku przestrzennego, mogą mieć ogromny wpływ na jego działanie. Wszędzie tam, gdzie instalujesz wzmacniacz, powinieneś zapewnić mu wentylacje, najlepiej od góry i od dołu. Pozwala to na przepływ powietrza wokół sprzętu, który utrzymuje go w chłodzie. Kiedy przepływ powietrza jest niewielki w ograniczonej przestrzeni, gorące powietrze nie ma dokąd pójść, powodując wzrost temperatury. To ogranicza zdolność elektroniki do efektywnego funkcjonowania. Upewnij się, że gorące powietrze ma dokąd uciekać, na przykład pozostawiając dodatkowe miejsce lub używając systemu wentylatorów.

Zainstaluj sprzęt z kilkoma centymetrami wolnej przestrzeni z każdej strony i powyżej.

Pozostaw kilka centymetrów pustej przestrzeni między komponentami, aby miały miejsce do „oddychania”, a dookoła może przepływać chłodne powietrze. Zainstalowanie sprzętu w ciasnej przestrzeni oznacza gromadzenie dużej ilości tego samego gorącego powietrza zamiast chłodnego, świeżego powietrza.

Trzymaj swój sprzęt oddzielnie i nigdy nie układaj komponentów bezpośrednio jeden na drugim.

Układanie elektroniki bezpośrednio na drugiej może spowodować przegrzanie. Jest wtedy bardzo mało miejsca na wypływanie powietrza z górnej części sprzętu. Ponownie potrzebujesz kilku centymetrów przestrzeni między każdym elementem wyposażenia, a układanie w stos może pozostawić mniej miejsca, niż zaleca producent do wentylacji. Powoduje to, że dolna część urządzenia wentyluje swoje gorące powietrze do górnej części.

Zainstaluj wentylator do sprzętu audio / wideo.

Takie urządzenia zapewniają doskonałą wentylację sprzętu A / V. Wentylatory przenoszą dużo powietrza, a jeśli chodzi o chłodzenie sprzętu, więcej powietrza oznacza lepszą wentylację. To aktywnie chłodzi twoją elektronikę, podczas gdy inne techniki, które omówiłem, pasywnie chłodzą wzmacniacz. Dobrą strategią podczas używania wentylatorów do wentylacji elektroniki jest posiadanie 2 wentylatorów: 1 wentylator na dole, aby wciągać chłodne powietrze do obudowy i 1 wentylator na górze, aby wypchnąć gorące powietrze.